Wieś Sadlno występuje po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1325 r. od XV w. notowana jest jako wieś szlachecka. Parafia także notowana jest po raz pierwszy w 1325r. Dokładniejsze dane pochodzą z drugiej połowy XVI w.

Pierwszy kościół był zapewne drewniany. Przekazy źródłowe z drugiej połowy XVI w. mówią o murowanym prezbiterium (wraz z zakrystią) i drewnianej nawie. Na początku XVII w. przy prezbiterium wystawiono murowaną kaplicę, pod którą urządzono grobowce. W końcu XVIII w. bardzo już zniszczony kościół został odbudowany; od podstaw wzniesiono nawę z drewna.

Obecnie istniejący kościół neogotycki, powstał w latach 1855 - 1856 staraniem proboszcza Walentego Karkowskiego; złożyły się nań gruntownie wyremontowane dawne murowane prezbiterium oraz wybudowany wtedy główny korpus kościoła. Tak powstałą świątynię konsekrował w 1860r. Bp Michał Marszewski. Jest ona budynkiem pięcioprzęsłowym, o trzech nawach pokrytych stropem. Neogotycki wystrój wnętrza pochodzi z czasów budowy kościoła.

Ze starszych zabytków należy wymienić znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XVII w., w bogato trybowanej srebrnej sukience z ok. 1730 r. W kościele są też figury Matki Bożej – gotycka z pierwszej połowy XVI w. i barokowa z XVIII w., a także dwa krucyfiksy barokowe. W skarbcu kościoła jest barokowa monstrancja wykonana w 1694 r., przerobiona później w stylu gotyckim. Oprócz tego jest tu wczesnobarokowy kielich, przerabiany w XVII w. i trybularz barokowy.

W 1984 r. Przeprowadzono kapitalny remont organów i założono elektryczne ogrzewanie kościoła. W latach 1989 – 1991 pod nadzorem konserwatorskim wykonano prace restauracyjne kościoła. W latach 1992 – 1993 odnowiono polichromię wewnętrzną prezbiterium, naw bocznych i nawy głównej kościoła. Przeprowadzono renowację ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, ambony, chrzcielnicy i chóru. W 2008 r. zakupiono trzy nowe dzwony o napędzie automatycznym: pierwszy o wadze 420 kg „Św. Mikołaju – ucz nas dobroci”; drugi o wadze 260 kg „Chrystus Miłosierny – Jezu ufam Tobie”; trzeci o wadze 190 kg „Matka Boża Częstochowska – Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się”. W 2009 r. przeprowadzono renowację wybudowanej w 1948 r. dzwonnicy i założono nowe pokrycie dachu.

8 VIII 2010 r. miała miejsce uroczystość jubileuszu 150 – lecia konsekracji kościoła z udziałem ks. Bp. Wiesława A. Meringa.