Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. wymagane dokumenty:
  • metryka chrztu (aktualna)
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • ostatnie świadectwo z nauki religii
  • zaświadczenia z USC
  • dowody osobiste